Staré Ransko

Staré Ransko - mikrofotografie peridotitu

Foto 13. Částečně serpentinizované zrno olivínu v peridotitu, polarizační mikroskop, PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce