Staré Ransko

Staré Ransko - textura peridotitu

Foto 12. Všesměrná, středně zrnitá textura peridotitu s převažujícím olivínem a pyroxenem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce