Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - morfologicky nápadné výchozy granitů

Foto 9. Skalní hradby biotitových granitů jsou morfologicky nápadné, jejich tvar je ovlivněn zvětrávacími procesy. Stav 5. 8. 2005.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce