Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - středně zrnitý porfyrický granit

Foto 6. Hornina místy přechází do porfyrické variety s vyrostlicemi K-živců. Stav 3. 8. 2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce