Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - středně zrnitý granit

Foto 5. Ve středně zrnitém granitu lze rozlišit jednotlivé minerály - křemen, živec a biotit. Stav 3. 8. 2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce