Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - pohled na výchozy

Foto 3. Skalní hradby granitických hornin na kótě Pevnost. Stav 3. 8. 2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce