Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - pegmatitová žíla

Foto 14. Granity jsou místy pronikány hrubě zrnitými pegmatitovými žilami jednoduchého složení. Stav 3. 8. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce