Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - deskovitá odlučnost granitů

Foto 13. Vznik horizontálně členěných lavic je podmíněn deskovitou odlučností granitů a selektivním vyvětráváním. Stav 3. 8. 2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce