Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - morfologicky nápadné výchozy granitů

Foto 10. Skalní hradby biotitových granitů jsou morfologicky nápadné, jejich tvar je ovlivněn zvětrávacími procesy. Stav 3. 8. 2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce