Špičák u Deštného v Orlických horách

hm. % 1 2
SiO2 45,49 49,39
TiO2 4,22 3,70
Al2O3 15,06 18,56
Fe2O3 1,58 2,77
FeO 11,14 7,35
MnO 0,20 0,14
MgO 5,10 3,47
CaO 8,62 7,83
Na2O 3,15 4,33
K2O 0,55 0,58
H2O+ 3,07 2,09
H2O- 0,06 0,02
P2O5 0,01 0,06
CO2 0,04 0,18
suma 99,54 99,29

Tabulka 1. Chemické složení různých typů gabroidních hornin ze Špičáku. Převzato od Opletala et al., 1980. Vysvětlivky: 1 – drobně až středně zrnitý gabrodiorit; 2 – středně až hrubě zrnitý gabrodiorit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce