Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - geologická mapaŠpičák - geologická mapa

Mapa 2. Levá část: výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-11 Nové Město nad Metují. Vydal Český geologický ústav v roce 1990, redaktor listu J. Sekyra. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 1 – subrecentní až recentní humolity, 3 – fluviodeluviální a deluviální polycyklické sedimenty a výplně splachových depresí, 15 – trutnovské souvrství: slepence až brekcie, podřadně pískovce s vložkami aleuropelitů, 24 – amfibolický gabrodiorit, 30 – novoměstské skupina: chloriticko-muskovitický až muskoviticko-biotitický fylit, 33 – novoměstské skupina: amfibolit.

Pravá část: Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-12 Deštné. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1986, redaktor listu M. Opletal. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – smíšené deluviální až fluviodeluviální sediementy, 12 – diorit až gabro, 18 – novoměstské skupina: chloriticko-muskovitický až muskoviticko-biotitický fylit, 21 – novoměstské skupina: amfibolit, 30 – stroňská skupina: dvojslídný albitický svor.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce