Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - přechodová hornina do plášťových hornin

Foto 6. V okrajových částech intruzivního tělesa horniny pozvolna přechází do okolního pláště. Stav 28. 8. 2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce