Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - struktura křemenné žíly

Foto 22. Křemenná žíla (místy se živci) prorážející těleso gaber. Stav 28. 8. 2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce