Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - mikrofotografie saussuritizovaného plagioklasu

Foto 19. Vláknitá stavba "uralitického" amfibolu s výrazným středním dvojlomem, světle šedá interferenční barva odpovídá plagioklasu. Polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce