Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - mikrofotografie vláknitého amfibolu

Foto 18. Vláknitá stavba "uralitického" amfibolu na okraji amfibolových sloupců, světlý je plagioklas. Polarizační mikroskop, PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce