Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - mikrofotografie saussuritizovaného plagioklasu

Foto 15. Silná saussuritizace plagioklasu, zrna zoisitu mají namodralé interferenční barvy, polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce