Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - mikrofotografie saussuritizovaného plagioklasu

Foto 14. Silná saussuritizace plagioklasu, vystupující reliéf mají zrna zoisitu, polarizační mikroskop, PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce