Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - mikrofotografie plagioklasu

Foto 13. Polysyntetické dvojčatění silně saussuritizovaného plagioklasu, polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce