Špičák u Deštného v Orlických horách

Špičák - ofitická struktura gabra

Foto 12. Ofitická struktura horniny - mezi lištami plagioklasů jsou tmavá zrna amfibolů. Někdy bývají plagioklasové lišty slabě usměrněné. Stav 28. 8. 2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce