Sovolusky

hm. %
SiO2 48,80
TiO2 1,34
Al2O3 15,85
Cr2O3 0,06
Fe2O3 1,62
FeO 5,90
MnO 0,23
MgO 9,59
CaO 3,59
BaO 0,08
SrO 0,02
Na2O 4,68
K2O 0,19
H2O+ 5,40
H2O- 0,51
P2O5 0,13
CO2 2,64
suma 100,63

Tabulka 1. Chemické složení spilitu ze Sovolusk, podle Fialy (1978).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce