Sovolusky

Sovolusky - výchozy spilitů a zbytky po lomové činnosti

Foto 6. Zbytky po někdejším drobném lomu, který je ve spodní části zatopený, zvětrávající stěny ale velmi dobře demonstrují polštářové lávy spilitů. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce