Sovolusky

Sovolusky - výchozy spilitů a zbytky po lomové činnosti

Foto 4. Remízek uprostřed louky schovává výchozy a zbytky po drobné těžbě spilitů. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce