Sovolusky

Sovolusky - remízek s výchozy polštářových láv

Foto 3. Remízek uprostřed louky asi 400 m sv. od Sovolusk je lokalitou označovanou jako Skalka u Sovolusk, kde najdeme polštářové lávy spilitů chvaleticko-sovoluského proterozoika. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce