Sovolusky

Sovolusky - textura spilitů z mezerní hmoty

Foto 12. Textura proterozoických spilitů, které netvoří polštáře, ale mezerní hmotu. Stav 28.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce