Smržovka - Vyhlídka

Smržovka - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-14 Liberec. Vydal Český geologický ústav v roce 1998, redaktor listu J. Chaloupský. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální sedimenty, 29 – porfyrická, hrubozrnná biotitická žula, 28 – středně zrnitá biotitická žula, 30 – výrazně porfyrická středně zrnitá žula až granodiorit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce