Smržovka - Vyhlídka

Smržovka - Vyhlídka - mafická enkláva

Foto 9. Výskyt uzavřenin cizích hornin ve středně zrnitém granodioritu je celkem běžný jev. Stav 21.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce