Smržovka - Vyhlídka

Smržovka - Vyhlídka - stavba granitu

Foto 8. Značná část výchozů granodioritů je silně navětralá a porostlá lišejníky, ale stavba hornin je dobře patrná. Stav 21.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce