Smržovka - Vyhlídka

Smržovka - Vyhlídka - členitý reliéf výchozů

Foto 17. Izolovaná skála mé velmi členitý reliéf modelovaný především mrazovým zvětráváním. Místy se vytvořily několikametrové skalní průrvy. Stav 21.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce