Smržovka - Vyhlídka

Smržovka - Vyhlídka - izolovaná skála

Foto 10. Morfologický tvar výchozů granodioritů krkonošsko-jizerského masivu můžeme označit jako izolovanou skálu (tor). Stav 21.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce