Smrčí u Železného Brodu

hm. % 1 2 3
SiO2 42,30 42,92 43,55
TiO2 2,10 2,23 1,93
Al2O3 11,60 12,09 11,84
Fe2O3 3,43 4,31 4,41
FeO 7,69 6,65 6,47
MnO 0,21 0,21 0,21
MgO 15,43 14,69

15,37

CaO 10,50 11,44 10,68
Na2O 2,88 2,20 2,83
K2O 1,26 0,94 0,59
P2O5 0,88 0,68 0,68
H2O+ 0,95 0,99 0,82
H2O- 0,23 - -
CO2 0,01 - -
F 0,07 - -
0,01 - -
BaO 0,07 - -
suma 99,62 99,35 99,38
ppm
Cr 527 - -
Nb 89 - -
Ni 506 - -
Rb 27 - -
Sr 822 - -
Zn 78 - -
Zr 244 - -

Tabulka 1. Chemická analýza olivinického bazaltu až bazanitu z lomu ve Smrčí. 1 – převzato z práce Shrbeného (1986); 2, 3 – převzatu z práce Řeháčka (1991).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce