Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - rtg difrakční záznam olivínu

Obrázek 1.  Práškový RTG difrakční záznam olivínu z ultrabazických xenolitů na lokalitě Smrčí. Načteno na difraktometru STOE.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce