Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - turistická mapa okolí

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000 č. 19 Český ráj (sektor A4). Vydala TRASA spol. s r.o. v roce 2006, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

Červený bod označuje těžený prostor, modrý bod je vstup do objektu lomu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce