Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - odlišná stavba lávových proudů

Foto 9. Těleso bazanitů je složeno z více lávových proudů se zřetelně odlišnou stavbou. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce