Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - sloupcovitá odlučnost bazanitů

Foto 5. Typická sloupcovitá odlučnost lávových proudů, které jsou odkryty těžbou v lomu Smrčí. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce