Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - pohled na těženou část lomu

Foto 4. Těžená část lomu Smrčí. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce