Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - olivínové xenolity v bazanitu

Foto 26. Ultramafické xenolity se skládají převážně z olivínu, podstatně méně je zastoupen klinopyroxen, ortopyroxen a chromspinel. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce