Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - olivínové xenolity v bazanitu

Foto 23. V hornině jsou zcela běžné ultramafické xenolity různé velikosti s typicky zelenou barvou převažujícího olivínu. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce