Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - textura bazanitů

Foto 16. Textura bazanitů je obvykle celistvá, někdy je výrazný bobovitý rozpad. Porfyrické vyrostlice tvoří olivín nebo pyroxen. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce