Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - subhorizontální uložení sloupců

Foto 15. V některých částech lávových proudů najdeme prohnuté sloupky se subhorizontálním uložením. Stav 13.7.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce