Skuteč - Horka

Skuteč - turistická mapa s označením lokality

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 47 Vysokomýtsko a Skutečsko (sektor E2), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2000, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Červený bod označuje vstupní část lomu.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce