Skuteč - Horka

Skuteč - lomová stěna v granodioritu

Foto 6. Hlavním horninovým typem v lomu jsou granodiority skutečského typu střední části železnohorského plutonu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce