Skuteč - Horka

Skuteč - lom založený v granodioritech železnohorského plutonu

Foto 4. Etážový lom založený v granodioritech a tonalitech střední části železnohorského plutonu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce