Skuteč - Horka

Skuteč - sulfidy na puklině granodioritu

Foto 28. Sulfidická mineralizace na puklině granodioritu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce