Skuteč - Horka

Skuteč - mladší žíla pegmatitu s molybdenitem

Foto 27. Textura žíly pegmatitu - hlavními minerály jsou křemen, živec a biotit, akcesoricky může být přítomen molybdenit. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce