Skuteč - Horka

Skuteč - mladší žíla pegmatitu

Foto 25. Ostře ohraničená žíla pegmatitu - hlavními minerály jsou křemen, živec a biotit. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce