Skuteč - Horka

Skuteč - mladší žíla pegmatitu

Foto 24. Ostrý kontakt žíly mladšího pegmatitu a amfibol-biotitového granodioritu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce