Skuteč - Horka

Skuteč - mladší žíla leukokratního mikrogranitu

Foto 22. Žíla mladšího mikrogranitu má složení křemen, živec a biotit a vzhledem k okolním horninám je  ohraničena ostře. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce