Skuteč - Horka

Skuteč - textura amfibol-biotitového tonalitu

Foto 20. Všesměrně zrnitá textura amfibol-biotitového tonalitu, hornina v porovnání s granodiority tmavší barvu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce