Skuteč - Horka

Skuteč - uzavřenina v amfibol-biotitovém granodioritu

Foto 17. Uzavřenina mafické horniny (tonalitu) v amfibol-biotitovém granodioritu. Obě horniny proniká mladší žíla leukokratního mikrogranitu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce