Skuteč - Horka

Skuteč - mikrofotografie amfibol-biotitového granodioritu

Foto 12. Slabě sericitizovaný zonální plagioklas a částečně chloritizovaný biotit v amfibol-biotitovém granodioritu. Polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce